Natteravnene® er en politisk og religiøs nøytral organisasjon som arbeider for å gjøre bysentrum og nærmiljø til trygge steder å være for alle. Natteravnene® har vært aktive siden 1990. :

https://nb-no.facebook.com/natteravnenehamar/

Natteravnenes visjon er at voksnes synlige tilstedeværelse virker dempende på rus-, vold- og skadeverksproblematikk. Vi jobber for å oppnå positiv kontakt mellom barn/ungdom og voksne ute på vandring.

I Hamar kommune er natteravnene vanligvis foreldre til elever ved ungdomsskolene i kommunen. Forespørsler om mannskap, nyheter og informasjon i tilknytning til natteravnordningen offentliggjøres på Facebooksiden til FAU Børstad.