Før konferansen skal du:

  • Være godt kjent med overordnet del
  • Ha lest igjennom forslagene til de nye læreplanene for fagsesjonene du skal delta i
  • Ha sett filmene om «Hva som er nytt» i de fagene

Fag

Nye læreplaner

Film «Hva er nytt» i faget

Norsk

Læreplan

Film

Matematikk

Læreplan

Film

Naturfag

Læreplan

Film

Kroppsøving

Læreplan

Film

Samfunnsfag

Læreplan

Film

KRLE

Læreplan

Film

Musikk

Læreplan

Film

Kunst og håndverk

Læreplan

Film

Engelsk

Læreplan

Film

Refleksjonsoppgave under sesjonen

I fagsesjonene blir det lagt opp til refleksjon i grupper rundt følgende tema. Det er viktig at du noterer og tar med resultatet fra dette arbeidet tilbake til skolen.

Refleksjonsoppgaver:

  • Hvorfor har vi akkurat dette faget i skolen? Hva finner du om dette i avsnittet «Fagets relevans og sentrale verdier» forslaget til læreplan, og hvilke verdier fra Overordnet del ser du igjen i ditt fag?
  • Hva er nytt i fagfornyelsen i dette faget?
  • Hvilke konsekvenser får dette for egen praksis?

Påmelding

Du velger hvilke fagsesjoner du ønsker å delta på, en før lunsj og en annen etter lunsj. Vi ber om at du angir 1. prioritet og 2. prioritet. For å sikre god faglig dekning ved alle skolene, administrerer skoleledelsen påmeldingen. Påmeldigen gjør du altså lokalt.