Før lunsj møter vi Kathinka Blichfeldt som med utgangspunkt i overordnet del stille følgende spørsmål: Hva er nytt og hvilken betydning får det i praksis? Hvordan kan vi som lærere planlegge på måter som legger til rette for gode læringsprosesser i og på tvers av fag?

 

Kathinka Blichfeldt har lang bakgrunn som lærer, sosiallærer og skoleleder, først og fremst i grunnskolen. Har i tillegg arbeidet med læreplanforståelse gjennom utvikling av læremidler i norskfaget siden 2004 og er en av forfatterne bak norskverket Kontekst. Hun arbeider i dag som veileder ved Senter for livslang læring med fokuset profesjonsutvikling i samarbeid med kommuner, skoleeiere, skoleledere og lærere.