Her møter vi Tore Skandsen som vil løfte fram betydningen av det gode, profesjonelle læringsfellesskapet.

Tore arbeider per i dag både på SePU (Senter for praksisrettet utdanningsforskning) ved Høgskolen i Innlandet og Stiftelsen IMTEC (International Movement Towards Educational Change).I SePU arbeider Tore som prosjektleder med fokus på Kultur for Læring i vårt fylke, Kongsbergregionens fellesprosjekt "Alle med" og "Trygge og varme ungdomsskoler" i Oslo. I Stiftelsen IMTEC arbeider han mye med internasjonale nettverk for forbedring av utdanningssystemer i tillegg til å arbeide med utvikling av kapasitet i regioner innen oppvekstsektoren i Norge. I dette arbeidet har han hatt utbredt samarbeid med kjente skoleforskere i inn- og utland.  

Tore er utdannet lærer med en rekke tilleggsutdannelser, blant annet MPA (Master of Public Management). Har arbeidet som lærer i 9 år i diverse skoleslag, i 4 år som 1. konsulent på Statens Utdanningskontor i Hedmark, nåværende Fylkesmannen i Innlandet.

Tore har deltatt i mange publikasjoner og noen bøker. "Entusiasme for endring" er den mest solgte av disse.