Helsearbeidere

Vi er i en situasjon hvor vi kommer til å være avhengig av mange flinke hender i helsesktoren fremover, og vi kan komme til å trenge ekstra hjelp. Helse og omsorg ønsker derfor å i komme i kontakt med helsepersonell som ønsker å bidra ved behov. Vi oppfordrer både studenter og pensjonister til å ta kontakt hvis de vil hjelpe.

Du kan registere deg ved å sende en e-post til oss:

helse-og-omsorg@hamar.kommune.no

Vi vil gjerne at du oppgir:

  • tidligere erfaring og utdanning

  • når du kan jobbe

  • om du har førerkort

  • kontaktinformasjon

Stortinget har besluttet at pensjonister ikke skal få avkorting i pensjonen dersom de bidrar med arbeid i forbindelse med pandemien.

 

Smittevernutstyr

Koronautbruddet krever langt mer smittevernutstyr enn en normal situasjon, og vi ønsker å bygge opp lageret for å være godt forberedt.

Alle typer godkjent utsyr er nødvendig, men vi har spesielt behov for:                                                                                                                   

  • Åndedrettsvern type FFP3 og FFP2 

  • Kirurgiske munnbind Type2 og 2R  

  • Vernedresser/frakker med lang arm og gjerne hette 

  • Engangshansker i latex og nitril 

  • Vernebriller/visir 

  • Desinfeksjonsmidler  

Hvis du eller bedriften din har noe å bidra med, sende oss en e-post så tar vi kontakt for å avtale henting:

logistikk@hamar.kommune.no 

 

Helse