På grunn av høyt smittetrykk av Covid-19, ber vi dere være spesielt oppmerksomme på følgende i tiden framover:

  1. Ingen ansatte må gå på jobb med symptomer på sykdom.
  2. De som får symptomer må teste seg for Covid-19 på teststasjonen før de igjen går på jobb.
  3. Det skal legges til rette for at gjester i bedriften, som ikke er i samme husstand, kan holde 1 meters avstand.
     

Veiledere

Klik her for Folkehelseinstituttet veiledere for ulike bransjer.
 

Arrangement

De nasjonale reglene for arrangementer innføres fra midnatt natt til mandag 9. november. Slik er de nasjonale retningslinjene for arrangement da:

  • Arrangement innendørs kan ha inntil 200 personer der hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.  Uten fastmonterte seter, er det en grense på 50 personer på innendørs arrangement.
  • Arrangement/sammenkomst i privat regi i offentlige steder og i leide lokale: Max 20 personer

Najonale retningslinjer for arrangement

 

Regler for serveringssteder

Fra midnatt natt til lørdag 7. november gjelder de nasjonale retningslinjene for serveringssteder, som er slik:

  • Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22.00. 
  • Skjenkestopp kl. 24.00. 

Regler for serveringssteder 

 

Økonomiske tiltak og tilskuddsordninger

Forenklet tilskuddsordning for kulturarrangement

 

Annen nyttig informasjon

Hamarregionen utvikling oppdaterer løpende sin nettside med relevant informasjon:

Informasjon fra Hamarregionen utvikling

NAV har god informasjon til deg som er arbeidsgiver, selvstendig næringsdrivende eller frilanser:

Informasjon fra NAV

Bedrifter