Fra 20. juni gjelder nasjonale regler i Hamar - trinn 3 i gjenåpningen.
(se hele gjenåpningsplanen)

Noen justeringer i trinn 3 gjort 5. juli - les melding fra regjeringen.

- Lykke til med gjenåpningen, og takk for engasjementet og det gode arbeidet dere gjør!

 

Vedr. servering - hva gjelder nå:

  • 1-meters-regelen må ivaretas i alle publikumssoner.
  • Det kan skjenkes uten krav til matservering.
  • Innslippsstopp kl. 24.00 oppheves fra 8.juli KUN der det er snakk om arrangement med koronasertfikat. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Stengetid senest kl. 03.00.
  • Det er krav om bordplassering. Dette betyr at gjestene skal ha faste plasser. Gjestene kan derimot gå til en bar for bestilling så fremt 1-meteren kan holdes, men skjenkingen skal foregå ved bordet. 
  • Ordningen med maksimum 6 personer pr bord, som lenge har vært gjeldende i Hamar, gjelder ikke lenger.
  • Krav om registrering av gjester for eventuelt behov for smittesporing videreføres. 

 

Veiledere

Klik her for Folkehelseinstituttet veiledere for ulike bransjer.


Annen nyttig informasjon

Bedrifter