Folkehelseinstituttet har veiledere for ulike bransjer, gå inn her for å få oppdatert informasjon for din bransje. 

Du finner alle veilderne her

 

Arrangement

Fra fredag 4. september er det igjen nasjonale retningslinjer som gjelder for arrangementer i Hamar: max 200 personer på arrangement på offentlig sted. For private samlinger er grensen 20 personer.

Kommuneoverlegen skal ikke godkjenne arrangement. Det er du som arrangør som må sørge for at gjeldende retningslinjer og smitteverntiltak overholdes. Sett deg derfor godt inn i retningslinjene. 

Retningslinjer for arrangører - oppdatert 15. juni

Les mer om arrangement her

 

Serveringssteder

Regler for serveringssteder - oppdatert  12. oktober

 

Økonomiske tiltak og tilskuddsordninger

Forenklet tilskuddsordning for kulturarrangement

Ny krisepakke for frivilligheten - søknadsfrist 15. september

 

Annen nyttig informasjon

Hamarregionen utvikling oppdaterer løpende sin nettside med relevant informasjon:

Informasjon fra Hamarregionen utvikling

NAV har god informasjon til deg som er arbeidsgiver, selvstendig næringsdrivende eller frilanser:

Informasjon fra NAV

Bedrifter