Man er nå tilbake til normalen.

Regjeringen forklarer hva dette betyr her.
 

Råd og regler som forsvinner

  • Kravet om å holde en meters avstand, bortfaller.
  • Det er ingen restriksjoner knyttet til sosial kontakt eller arrangementer.
  • Det er ikke krav om bordservering og innslippsstopp.

Kommuneoverlegene vil fortsatt kunne iverksette lokale tilpasninger ved lokale utbrudd, dersom det oppstår behov for det.

Bedrifter