På grunn av høyt smittetrykk av Covid-19, ber vi dere være spesielt oppmerksomme på følgende i tiden framover:

  1. Ingen ansatte må gå på jobb med symptomer på sykdom.
  2. De som får symptomer må teste seg for Covid-19 på teststasjonen før de igjen går på jobb.
  3. Det skal legges til rette for at gjester i bedriften, som ikke er i samme husstand, kan holde 1 meters avstand.
     

Veiledere

Klik her for Folkehelseinstituttet veiledere for ulike bransjer.
 

 

Arrangement

De nasjonale reglene og anbefalingene for arrangementer gjelder i Hamar. 

Fra midnatt natt til tirsdag 23. februar videreføres de nasjonale reglene, med noen endringer for arrangementer og skjenking av alkohol.

Se hvilke endringer som gjelder her (regjeringen.no)

Najonale retningslinjer for arrangement

 

Regler for serveringssteder

Fra midnatt natt til tirsdag 23. februar videreføres de nasjonale reglene, med noen endringer for arrangementer og skjenking av alkohol.

Se hvilke endringer som gjelder her (regjeringen.no)

Til og med 22. februar gjelder dette:

Det er fortsatt strenge restriksjoner for alkoholservering, med den hensikt å begrense alkoholkonsum og antall personer som samles.

Fra fredag 22. januar åpnes det for salg av alkohol hos virksomheter som serverer mat. Hamar kommune understreker at alkohol kun kan serveres i forbindelse med måltid, og uansett ikke etter klokka 24.00. Nye gjester kan ikke slippes inn etter klokka 22.00.

Virksomheten skal fortsatt sørge for at gjester og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer fra annen husstand, og virksomheten må ha rutiner for god hygiene og godt renhold.

Se de nasjonale reglene her.

 

Annen nyttig informasjon

Hamarregionen utvikling oppdaterer løpende sin nettside med relevant informasjon:

Informasjon fra Hamarregionen utvikling

NAV har god informasjon til deg som er arbeidsgiver, selvstendig næringsdrivende eller frilanser:

Informasjon fra NAV

Bedrifter