Her finner du informasjon hvis du driver næring i Hamarregionen og har spørsmål om koronasituasjonen.

 

Retningslinjer fra Hamar kommune

 

Arrangementer på offentlig sted

Retningslinjer for arrangører - oppdatert 8. mai

Serveringssteder

Veileder for serveringssteder, med egenerklæring - oppdatert 12. mai

Frisører og kroppspleie

Veileder for frisører og andre innen kroppspleie - oppdatert 27. april

Organisert friluftsliv og aktiviteter i naturen

Veilder for lag og foreninger - oppdatert 8. mai

 

Økonomiske tiltak og tilskuddsordninger

Kompensasjon for tapte inntekter for frivillige lag og foreninger

Forenklet tilskuddsordning for kulturarrangement

 

Annen nyttig informasjon

Hamarregionen utvikling oppdaterer løpende sin nettside med relevant informasjon:

Informasjon fra Hamarregionen utvikling

NAV har god informasjon til deg som er arbeidsgiver, selvstendig næringsdrivende eller frilanser:

Informasjon fra NAV

Bedrifter