FHI har utarbeidet veiledere for ulike bransjer, gå inn her for å få oppdatert informasjon for din bransje. 

Du finner alle veilderne her

 

Arrangement

Kommuneoverlegen skal ikke godkjenne arrangement. Det er du som arrangør som må sørge for at gjeldende retningslinjer og smitteverntiltak overholdes. Sett deg derfor godt inn i retningslinjene. 

Retningslinjer for arrangører - oppdatert 15. juni

 

Serveringssteder

Regler for serveringssteder - oppdatert  18. juni

 

Økonomiske tiltak og tilskuddsordninger

Kompensasjon for tapte inntekter for frivillige lag og foreninger - Søknadsfrist 15. juni

Forenklet tilskuddsordning for kulturarrangement

 

Annen nyttig informasjon

Hamarregionen utvikling oppdaterer løpende sin nettside med relevant informasjon:

Informasjon fra Hamarregionen utvikling

NAV har god informasjon til deg som er arbeidsgiver, selvstendig næringsdrivende eller frilanser:

Informasjon fra NAV

Bedrifter