Søknad om fri fra skolen inntil 3 dager sendes direkte til kontaktlærer på en melding i Visma eller e-post.

Søknad om ekstra /permisjon for mer enn 3 dager sendes i Visma Flyt Skole :

Gå inn på https://skole.visma.com/hamar

Logg inn med ID-porten.

Klikk på «Søknader» under elevens navn.

Velg «Permisjonssøknad».

Skriv inn datoer i «Fra og med» og «Til og med»

Skriv inn begrunnelse for fraværet i «Begrunnelse og plan…»

Klikk på Send.

 

Ta kontakt med skolen dersom dere ikke får søkt om fri på denne måten.