Vi gjenåpner skolen for 5. - 10. trinn tirsdag 12.mai – og gleder oss til å møte elevene.Alt regnbue
Mandag 11. mai vil det være fjernundervisning hjemme.

Når elevene kommer tilbake, vil ikke skolen være helt som før korona-utbruddet. Vi har satt i gang en rekke tiltak for å begrense smitte for slik å gjøre skolen trygg og forsvarlig. 

Dette er det viktigste som gjelder:

• Barn og voksne som er syke, skal ikke være på skolen.
• Vi har innført ekstra gode rutiner for håndvask og rengjøring.
• Vi organiserer elevene slik at de kan holde avstand og ha færre kontakter med medelever.

Infoskriv fra rektor Cecilie

Infoskriv fra Kommunalsjef Dordy Wilson