For å begrense smitte har vi satt i gang flere tiltak. I perioden framover er vi ekstra nøye med å følge de nye rådene for smittevern. På skolen vil vi være spesielt opptatt av å:

 • vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvaskAlt regnbue
 • ha godt renhold
 • vaske utstyr jevnlig
 • være ekstra mye ute med elevene, også i vanlige skoletimer og SFO
 • ha undervisning og samlinger i mindre grupper
 • holde god avstand til hverandre

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra.

Når skal barna gå på skolen og SFO?

 

Skolen starter kl. 08.30, men barna kan komme fra kl. 08.00. Dette gjelder alle skoledager.

Skoledagen avsluttes kl. 13.00.

Fram til 8. mai vil SFO stenge kl. 16.00.

 

Hvem skal barna være sammen med?

 

Elevene blir delt inn i grupper på ca 15 elever. Se egen oversikt.

De vil ha faste voksne som følger gruppene både i skole og på SFO.

 

Innen en gruppe kan elever og ansatte omgås og leke sammen. Særlig de eldste elevene må likevel oppfordres til å holde en meters avstand og unngå unødvendig nærkontakt. Dette vil ikke være like lett å følge for de yngste elevene. Det er viktig å understreke at personalet fortsatt skal ivareta elevens behov for kontakt og omsorg, slik at eleven trygges på den nye situasjonen.

 

Vi har de samme gruppene på skole og SFO.

 

Gruppene kan ifølge veilederen for smittevern endres hver mandag, men vi prøver å bruke de gruppene vi har satt opp i hvert fall de to første ukene.

 

Hvor skal barna møte?

 

Barna møter opp ved klasserommet der deres gruppe skal være. Se egen oversikt.

Det er ikke frilek ute før skolen starter om morgenen. Elevene går inn til sin lærer og gruppe med en gang de kommer til skolen. Foreldrene skal ikke bli med inn på skolen eller i garderoben.

De første dagene vil vi være ekstra mange ute på morgenen for å hjelpe barna med å finne sine klasserom. Det vil i tillegg henge lister med gruppene og elevenes navn godt synlig i vinduene på klasserommene.

 

Vasking

 

Alle barna skal vaske hendene sine når de kommer om morgenen.

De skal også vaske hendene hver gang de har vært ute, etter dobesøk og ved nysing og pussing av nesa.

Pultene tørkes av før og etter mat.

Renholderne har egen plan for ekstra renhold i denne perioden.

 

Hva skal barna ha med seg?

 

 • Sekk med
  • pennal (spisset blyant, viskelær og gjerne farger)
  • oppladet og rengjort nettbrett
  • bøker
  • matpakke og drikke (elevene som har skolemelk vil få dette utdelt)

 

 • Klær og sko til å være ute store deler av dagen.
 • Innesko
 • Vi ber om at leker IKKE sendes med på skolen.

 

Hvor skal barna hentes?

 

Barna hentes ved klasserommet der deres gruppe skal være.

Hva gjør vi hvis barnet deres ikke føler seg bra?

Barnet skal ikke møte på skolen eller SFO hvis det har symptomer på sykdom, dette gjelder også milde symptomer. Det er ekstra viktig at barna holder seg hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie. Hvis noen andre hjemme har luftveissymptomer eller fått påvist koronaviruset, skal dere ikke følge barna til skolen.

Hvis barnet blir dårlig på skolen, tar vi kontakt med dere foreldre. Barnet må hentes eller gå hjem fra skolen så fort som mulig.

Hva gjør vi hvis den ansatte i gruppen blir syk?

Ansatte som blir syke mens de er på skole/SFO må gå hjem så snart det er mulig. De elevene den syke ansatte har ansvar for, må bli ivaretatt av andre ansatte eller sendes hjem. Vi håper at dette ikke skal skje, og vil jobbe for at alle elevene skal ha et tilbud. Skulle vi likevel måtte sende elever hjem, vil vi selvfølgelig kontakte dere foresatte før dette skjer.

Hvordan gir vi beskjed til skole og SFO om fravær og hentetidspunkt?

Dere gir beskjed om fravær i Visma som vanlig.

Tidspunkt for hjemsending / henting skrives i kanutteboka som vanlig. Vi kan ikke ta imot beskjeder om endringer etter kl. 12.

Hva med de barna som ikke kan møte på skolen?

De elevene som ikke kan møte fysisk på skolen fordi de selv eller familie er i risikoutsatt gruppe, eller noen av dem har fått påvist koronaviruset, vil få fjernundervisning slik de har hatt det til nå.

Vi vil tilstrebe å ha kontakt med disse elevene daglig fra skolen, slik at de blir en del av det sosiale fellesskapet.

Hva kan dere gjøre før skolestart?

 

God håndhygiene og hostehygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene før dere kommer på skolen, og med en gang dere kommer hjem. 

 

Videre anbefaler vi at dere snakker med barna om informasjonen i dette skrivet.

 

På skolens nettside ligger en video fra Utdanningsdirektoratet som kan være fin å se på sammen med skolebarna for å forberede dem litt på den nye hverdagen.

 

Vi ber dere ta kontakt med skolen dersom dere har tilbakemeldinger og spørsmål!

 Regnbue