Informasjon til deg som er testet for Covid-19 (koronavirus). 

Du har blitt testet for Covid-19. Vanligvis tar det ett til to døgn før svaret foreligger. Hvis testen er positiv (altså at du får påvist sykdommen), blir du oppringt fra kommunens smitteoppsporingsteam så snart svaret foreligger. Også hvis testen er negativ, etterstrebes det å gi deg svar innen ett eller to døgn. Ta kontakt med fastlegen dersom du ikke har fått informasjon om prøvesvar innen 4-5 dager etter at prøven er tatt.  

Fastlegen vil få ansvaret for oppfølging av deg hvis det skulle vise seg at du får påvist Covid-19. Grad av oppfølging vil være individuell, og hva det innebærer for deg, er derfor noe du og fastlegen må bli enige om. 

Det er viktig for oss å presisere at de aller fleste som blir smittet med koronavirus, får et mildt sykdomsforløp og blir friske uten vedvarende mén. 

Noen svært få av de som får Covid-19, blir alvorlig syke og må legges inn på sykehus. En enda mindre andel opplever en ganske brå forverring mellom dag 5 og dag 14 i sykdomsforløpet. I enkelte tilfeller kan tilstanden forverres i løpet av timer. Hvis det skulle skje deg, må du ringe 113. Husk at du da må informere om at du har Covid-19, i tillegg til at du forteller om symptomene dine.  

Noen av symptomene på slik akutt forverring og som bør medføre at man ringer 113 (ett eller flere kan opptre):

  • blå lepper
  • rask økning av antall åndedrag per minutt 
  • raskt fallende allmenntilstand
  • man blir brått mer kortpustet av å forflytte seg på flatt gulv
  • forvirring
  • klarer ikke snakke hele setninger uten pustepause
  • atferdsendringer eller vansker med å håndtere enkle praktiske ting, for eksempel mobiltelefon

Hvis du får påvist Covid-19, anbefaler vi at du videresender denne informasjonen til dine nærmeste pårørende slik at de også kan følge med på tilstanden din og ta kontakt med lege hvis de blir bekymret. 


Med vennlig hilsen 


Bent Lindberg                        Cecilie Blakstad Eikenes
Legevaktsoverlege                Kommuneoverlege med smittevernansvar