Helse- og omsorgsavdelingen har p.t. ca 615 årsverk fordelt på omtrent 1000 ansatte og et budsjett på netto 250 millioner. Helse og omsorg i Hamar er delt inn i ulike distrikter: Distrikt Sentrum med base i Parkgården, Distrikt Vest med base på Prestrudsenteret og Distrikt Vang med base på Finsal. I tillegg er Klukstuen Omsorgssenter direkte underlagt helse- og omsorgssjefen.

Ved Klukstuen finner vi også basen til demensteamet i Hamar, bestående av Kari Bleken Rud (spesialsykepleier) og Randi Rabstad (ergoterapeut). For øvrige team og tjenester innen pleie og omsorg, se menyen.

Helse- og omsorgssjef Vigdis Galaaen, ass. pleie og omsorgssjef Anne Brendjord og Frøydis Børke har kontor i rådhuset.

Avdelingens visjon:

Helse- og omsorgsavdelingen skal bidra til livskvalitet og god omsorg for brukerne. Dette skal vi oppnå gjennom:

  • Avdelingens verdigrunnlag
  • Kvalitetssikrede tjenester
  • Et positivt og fagutviklende miljø hvor den enkelte ansatte er nøkkelen for å lykkes
  • En god ledelse som er målformulerende og problemløsende
  • Et kommunikasjonsutviklende samspill mellom mennesker