Informasjon om spørreundersøkelse om hjemmeskole til elever i 5. – 7. trinn

I forbindelse med at skolene stengte 13. mars 2020 gjennomfører Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Innlandet i samarbeid med Fylkesmannen i Innlandet og Oppvekstforum en spørreundersøkelse om elevenes erfaringer med hjemmeskole. Dette er en undersøkelse som kun tilbys skolene i prosjektet «Kultur for læring». Det prosjektet omfatter alle skoler i hele gamle Hedmark fylke.

Formålet med spørreundersøkelsen

Formålet med denne spørreundersøkelsen er å få kunnskap om hvordan elevene har opplevd hjemmeskole. Denne kunnskapen skal anvendes i skolenes egen evaluering av perioden med hjemmeskole. En slik evaluering vil være verdifull både for eventuelle nye perioder med hjemmeskole og for videre utvikling av skolens anvendelse av digitale verktøy i undervisningen. Videre vil også spørreundersøkelsen gi verdifull kunnskap til skolemyndigheter på lokalt og nasjonalt nivå.

Den informasjonen den enkelte elev nå sitter på om opplevelsen av hjemmeskole er unik og den vil bli borte veldig raskt. Derfor er det viktig at vi får samlet informasjonen så fort som mulig etter 11. mai, når skolene begynner å åpne igjen. For mer informasjon kan du se en kort film med professor Thomas Nordahl her.

Informasjon om undersøkelsen på norsk

Informasjon om undersøkelsen på engelsk