Rådet for personer med funksjonsnedsettelse (Funkisrådet) har følgende medlemmer: 

Navn  ParaplyorganisasjonForeningMobile-post
Gunnar JarlSAFO/NHF  Norges handicapforbund  -  Leder481 47 442 hc@gunnarjarl.no
Kari Bråthen FFONorges parkinsonforening  -  Nestleder - permisjon til 1. mai 2021.

458 90 658

k458post@gmail.com
Siri Breivik FFOMental Helse  -  Medlem 953 00 323siribreivik@outlook.com
Stian RustenFFOInnlandet døveforening  -  Medlem - fritak fra rådet til og med 31.07.2022.913 72 448stiaru@online.no
Ellen ØstborgFFONorges blindeforbund  -  Medlem909 56 991ellen.oestborg@gmail.com
Jan Ingvar WibePolitisk representant Arbeiderpartiet  -   Medlem 993 82 597 jan.ingvar.wibe@gmail.com
Kirsten Værlien PedersenFagforbundetFagforbundets pensjonistforening  - Medlem954 33 514kvpeders@gmail.com
Svein Olav GuldbrandsenFFO

Norges Blindeforbund  -  Medlem - Permisjon ut perioden. 

986 24 481sogulbr@online.no
Kjell TeumLHLMedlem924 39 918kjellteum@gmail.com
Eirik DahlNFU/SAFONorsk forbund for utviklingshemmede   -  Vara46409707eid24@outlook.com
Kristin LindebergetPolitisk representant  By og bygdelista  -  Vara481 08 214 kristin.lindberget@gmail.com
Inger FjeldstadPolitisk representantBy og bygdelista  -  Vara984 36 402ingerfjelstad@hotmail.com
Liv Torild GrøndahlForeningen for muskelsykeVara974 25 113 livtorildgr@gmail.com
Per Magne Johansen Vara954 07 487 


Her er lenke til møteoversikten for Rådet for personer med funksjonsnedsettelse (Funkisrådet)  

Finn rådet i lista og velg aktuell dato for møtet du er interessert i. Her ser du da sakspapirer og vedtak.      
                
    På bildet: Inger Fjellstad (vara), Jan Wibe, Katrine Oreld, Gunnar Jarl (foran), Eirik Dahl (vara), Svein Olav Gulbrandsen, Kirsten V Pedersen (vara) og Kari Bråthen.  Fra venstre - noen av deltakerne i Funkisrådet: Inger Fjellstad (vara), Jan Wibe, Katrine Oreld, Gunnar Jarl (foran), Eirik Dahl (vara), Svein Olav Gulbrandsen, Kirsten V Pedersen (vara) og Kari Bråthen.