Smart Hamar logoSmart Hamar er Hamar kommunes smartby-program. Gjennom utviklings- og innovasjonsprosjekter skal Smart Hamar bidra til at Hamar blir et bedre sted å leve, bo og arbeide. Smart Hamar handler om forandring og representerer et nytt tankesett og en ny måte å jobbe på.

Smart Hamar skal bruke teknologi på en innovativ måte for å skape bærekraftige og bedre tjenester i Hamar. Strategien for Smart Hamar ble vedtatt av kommunestyret i 2019.

 

 

«Smarte byer og lokalsamfunn setter innbyggerne i sentrum, og tar i bruk ny teknologi, innovative metoder, samarbeid og samskaping for å bli mer bærekraftige, attraktive, produktive og tilpasningsdyktige.»  Plante som spirer i en lyspære

Definisjonen ovenfor er hentet fra Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn.

 

Hva kjennetegner et Smart Hamar-prosjekt?

  • Prosjektene skal ha positive klima- og miljøeffekter.
  • Prosjektene skal benytte teknologi på en innovativ måte.
  • Prosjektene skal inkludere samarbeid med næringsliv, akademia og innbyggere.
  • Prosjektene skal ha en opplevd verdi for innbyggerne.
  • Prosjektene skal bruke ulike støtte- og tilskuddsordninger aktivt.

Det er gjennom prosjektene Smart Hamar skaper gevinster og innovative løsninger til Hamarsamfunnet.

 

Her kan du lese mer om noen av prosjektene i Smart Hamar:

 

Smart Hamar skal også åpne for at andre samfunnsaktører kan skape egne løsninger uavhengig av kommunen. Her vil Smart Hamar kunne fylle flere ulike roller og være både initiativtaker, deltaker, datatilbyder og tilrettelegger.

Vi vil finne smarte og bærekraftige løsninger sammen med innbyggerne våre, næringsliv, akademia og andre samfunnsaktører.

 

 

Tekst på vindu

 

 

 

Har du innspill eller idéer til Smart Hamar?    

Send en e-post til smarthamar@hamar.kommune.no