Fra høsten starter vi opp nye tilbud for alle aldersgrupper: Baby, barnehage- og skolebarn. Gjennom disse tilbudene ønsker vi å gi barna en trygg og positiv innføring i musikk, dans og kunst, og la dem få oppleve mestring, samhold og glede.

Det å lære seg noter og melodier og å kunne oversette dette til bevegelser og musikk har vist seg å gi fordeler senere i livet når man skal lære nye ting. Forskning har vist at musikalsk undervisning kan gi barn fortrinn både i språk og matematikk, og styrke hukommelsen.

I Hamar kulturskole skal barn og unge få muligheten til å utvikle sin kunstneriske og kulturelle kompetanse. Vi mener at alle mennesker har formsans og et uttrykksbehov som kan utvikles gjennom lek, opplevelse og læring - alene og sammen med andre.

 

Dette er de nye tilbudene:

Musikk fra livets begynnelse 9-18 mnd

Musikklek 4-5 år

Kulturkarusell 1. og 2. trinn

Dans i samarbeid med PS Dance

 

Pris:

Pris per halvår i kulturskolen er 1100,-

 

Tid og sted: 

Se informasjon i søknadsportalen for hvert enkelt kurs. Hvis du får tilbud om plass på et av tilbudene vil du bli kontaktet med nærmere informasjon. 

 

Hvordan søker du: 

Her finner du søknadsskjema hvis barnet er ny elev

 

Søknadsfrist: 10. august

 

Se nyhetsbrev om de nye tilbudene her

 

Musikk for alle