Dette er et tilbud til småbarnsforeldre og omsorgspersoner med barn i alder 6 til 18 mnd. Det legges vekt på det nære samspillet mellom barn og voksne gjennom sang, dans og lek. Sangen står sentralt og gir en god ramme for gode opplevelser i et trygt og uformelt fellesskap.  

Aldersgruppe: 6-18 mnd

Før vi lærer å snakke, uttrykker vi oss gjennom musikkens språk med lyd, rytme og bevegelse. Ved å kommunisere på barnas eget språk, styrkes det tidlige samspillet mellom voksne og små barn. Dette har stor betydning for barnets utvikling. Og for ditt barn er akkurat din stemme den fineste i verden, en stemme som er kjent og trygg.  

Gruppestørrelsen er begrenset, slik at hvert enkelt barn kan bli sett og hørt. Musikkgruppens innhold er tilpasset barnets alder.  

Lærer: Ida Kristine Hansen  

 

Baby