Dette er et aktivitetstilbud hvor barna gjennom lek og samhandling blir kjent med ulike kunstuttrykk. Det blir samspill, improvisasjon, utforsking, lek og læring. 

Aldersgruppe: 6-7 år 

Sang, rytmelek og utforsking av instrumenter vil være et hovedfokus. I kortere perioder vil barna også få muligheten til å uttrykke seg gjennom dans, billedkunst og teater.  

Det er opplevelsen og prosessen for barna som har i fokus, men vil også kunne være enkle visninger for foreldre.  

Tilbudet går over ett semester med oppstart september 2020 og frem til jul.  

 

Lærere er Ida Kristine Hansen og Frank Bastrup Olsen  

Kulturkarusell