Nasjonale regler

Nasjonale helsemyndigheter anbefaler at max 200 personer kan være samlet til arrangement på offentlig sted. For private samlinger er grensen 20 personer. 

Du kan lese mer om nasjonal gjennomføring av arrangementer og sammenkomster her. 

Alle som er til stede må være friske. De som er tilstede skal kunne holde 1 meter avstand til andre enn sine nærmeste. Hvem som er «dine nærmeste» bestemmer du selv, men det bør ikke være for mange og det bør være de samme over tid.

Alle som har fått beskjed om karantene og isolasjon, må følge retningslinjene og rådgivningen som er gitt til disse.

Husk, det kan være lettere å holde avstand utendørs enn innendørs.

 

Godkjenning av arrangement

Kommuneoverlegen trenger ikke vite om arrangementet eller godkjenne smittevernplanen hvis du skal ha et arrangement. Det er du arrangør som er ansvarlig for å avgjøre hvilken type arrangement du kan ha, og gjennomføre riktige tiltak ut i fra dette. 

Hvis arrangementet skal gjennomføres på kommunens grunn eller annet offentlig sted, må du selvfølgelig søke om nødvendige tillatelser som vanlig. Du finner blant annet informasjon her: 

Bruk av torg og plasser i Hamar

Skjenkebevilling

Servering av alkohol: Fra midnatt natt til torsdag 20. august ble det innført krav om bordservering av alkohol ved arrangement. Kravet gjelder alle arrangement med skjenkebevilling. 

 

For arrangører

FHI har en veileder for arrangører som du finner her

Her finner du informasjon om planlegging, risikovurdering og gjennomføring av arrangement. 

 

Har du korona-spørsmål? 

Helsenorge sine nettsider

Regjeringen sine nettside

Folkehelseinstituttet sine nettsider

 

Servicekontoret i Hamar kommune: 62 56 30 10

 

Arrangement