Nasjonale regler

Fra midnatt natt til 9. november innføres nye nasjonale regler for arrangement:

  • Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler, og 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter.
  • Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Se de nasjonale reglene som gjelder for arrangementer og sammenkomster her.

 

Godkjenning av arrangement

Kommuneoverlegen trenger ikke vite om arrangementet eller godkjenne smittevernplanen hvis du skal ha et arrangement. Det er du arrangør som er ansvarlig for å avgjøre hvilken type arrangement du kan ha, og gjennomføre riktige tiltak ut i fra dette. 

Hvis arrangementet skal gjennomføres på kommunens grunn eller annet offentlig sted, må du selvfølgelig søke om nødvendige tillatelser som vanlig. Du finner mer informasjon her: 

Bruk av torg og plasser i Hamar

Skjenkebevilling

Servering av alkohol: Fra midnatt natt til torsdag 20. august ble det innført krav om bordservering av alkohol ved arrangement. Kravet gjelder alle arrangement med skjenkebevilling. 

 

For arrangører

FHI har en veileder for arrangører som du finner her

Her finner du informasjon om planlegging, risikovurdering og gjennomføring av arrangement. 

 

Har du korona-spørsmål? 

Helsenorge sine nettsider

Regjeringen sine nettside

Folkehelseinstituttet sine nettsider

 

Servicekontoret i Hamar kommune: 62 56 30 10

 

Arrangement