Vi er nå tilbake til normal hverdag med økt beredskap. Regjeringen forklarer her hva dette betyr.

Råd og regler som forsvinner

  • Kravet om å en meters avstand gjelder ikke lenger
  • Ingen restriksjoner knyttet til sosial kontakt eller antall publikum på arrangementer.
  • Det er ikke krav om bordservering og innslippsstopp.

Kommuneoverlegene kan fortsatt iverksette lokale tilpasninger ved lokale utbrudd, dersom det oppstår behov for det.

Publikum ved Hamar kulturhus