Av og til sender Hamar kommune ut meldinger om at vannet bør kokes. I denne korte filmen under forteller vi i hvilke tilfeller vannet bør kokes og hvor lenge. 

Se film om kokevarsel

Les mer om Varsling 24

Kokevarsel - illustrasjonsfoto Adobe Stock