Avdelingen har ansvar for arealplanleggingen som fastlegger rammer for arealbruken i kommunen.

Faggruppen lager kommunens egne arealplaner og behandler planforslag fra private forslagsstillere.

Plantypene er:

  • Kommuneplanen
  • Kommunedelplaner
  • Områdereguleringer
  • Detaljreguleringer
  • Diverse temautredninger og prosjektarbeid

Avdelingen har 13 medarbeidere med bred kompetanse innen:

  • Arealplanlegging
  • Byutvikling
  • Arkitektur
  • Landskapsarkitektur
  • Geodata

Kontaktinformasjon:
Leder: Byplansjef Kari Nilssen
Sentralbord: 62 56 30 00- Servicekontor: 62 56 30 10 Postadresse: Hamar kommune, arealplan, postboks 4063, 2306 Hamar