Leder: Sindre Molstad

Administrasjonsavdelingen har 16,8 årsverk (20 stillinger) fordelt på :

 • administrasjon 10,6 årsverk (12 stillinger)
 • arkiv               5,0 årsverk (5 stillinger)
 • kantine 1,5 årsverk (2 stillinger)
 • renhold 2,7 årsverk (4 stillinger)
 • vaktmestre       2,0 årsverk (2 stillinger)

Administrasjonsavdelingens arbeidsområde:

 • Sekretariat for rådmann og ordfører
 • Ansvar for rådhusforvaltningen og forvaltningens fellesfunksjoner
 • Saksbehandling og juridisk veiledning

Administrasjonsavdelingens oppgaver:

 • Klargjøring/utsending av saker til politisk behandling.
 • Sekretariat for «Eldres råd»
 • Møtegodtgjøring/frikjøp
 • Søknader om økonomisk støtte til organisasjoner etc
 • Økonomisk støtte til politiske partier
 • Økonomisk støtte til trossamfunn
 • Økonomisk støtte til foreninger etc.
 • Organisering av Stortingsvalg og kommunevalg
 • Hovedansvar for kommunens valg til styrer, råd og utvalg
 • Bygningsmessig forvaltning av rådhuset
 • Skjenke- og serveringsbevillinger
 • Egen saksutredning og juridisk bistand til resultatenhetene/stabene etter behov
 • Kommunens sentralarkiv og fjernarkiv
 • Postbehandling
 • Beredskapsplanlegging
 • Rådhuskantine
 • Organisering av vaktmester for rådhus, Statens hus og biblioteket
 • Organisering av renhold i rådhuset