Du behøver ikke å søke for:

  • Private begivenheter (f.eks. bryllup, jubileum og konfirmasjon) i et lokale du leier eller låner som privatperson. Det er en forutsetning at selskapet er lukket, at det ikke tas betalt for alkoholen og at du selv står for innkjøp og servering av mat og drikke.
     
  • Bedriftsarrangement for egne ansatte i egne lokaler når det ikke tas betalt for drikke.
     
  • Privat selskap/arrangement der eier/leier/driver/ansatt av et offentlig lokale benytter det til eget bruk og serverer alkohol, forutsatt at det ikke tas betalt for drikke.

Du trenger å søke for:

  • Åpne, større arrangementer, som for eksempel festivaler og dansetilstelninger
  • Arrangementer som gjennomføres en eller noen få kvelder/dager og som henvender seg mot allmennheten (er et åpent arrangement), for eksempel konserter, kafevirksomhet eller lignende.

Ambullerende bevilling

  • Ambulerende bevilling gis ved sluttet selskap – dvs. et lukket arrangement hvor gjestene er personlig invitert og har meldt seg på før arrangementet starter.


Gå til søknadsskjema for enkeltanledning her

Lovverk: Alkoholloven