HjemmetjenestenTjenester til hjemmeboende

De aller fleste ønsker å bo så lenge som mulig i sin egen bolig og det er viktig at kommunen i samråd med innbyggerne finner løsninger som muliggjør dette. Hamar kommune tilbyr fleksible helse- og omsorgstjenester i brukerens hjem gjennom tverrfaglige team.  

Hva kan vi bistå med?


Se full oversikt over alle tjenester. 


Hjemmesykepleiere og andre som yter hjemmetjenester er organisert i fagmiljøer som har spesialkompetanse innen disse områdene:

  • Hverdagsmestring
  • Lindrende behandling og tjenester for alvorlig syke
  • Rehabilitering
  • Demens
  • Rus
  • Psykisk helse


Hvordan søke?

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester


Kontaktinformasjon

Sentralbord Helse og omsorg: 62 56 38 00