Hvis du ønsker å drøfte system- og individsaker med HIPPT, fyller du ut vedlagte skjema og sender til HIPPT. HIPPT tar kontakt etter at skjemaet er mottatt.

Kontaktskjema barnehage