Innreisende til Norge som ankommer fra land og områder med høy eller særlig høy smitte ("røde" eller "grå" land) skal i karantene i 10 døgn.  Alle som skal være i innreisekarantene, skal som hovedregel gjennomføre karantenen på karantenehotell, dette gjelder også for norske statsborgere. Det finnes karantenehoteller tilknyttet alle innreisepunkter, som grenseoverganger og flyplasser. 

 

Karantenehotell i kommunen

Her i Innlandet har Fylkesmannen gitt oppdraget om å etablere karantenehotell til grensekommunene Eidskog og Trysil. Hvis du kommer reisende med fly, er det karantenehotell ved Gardermoen. Mer informasjon om karantenehotell mottar du av politiet på grenseoverganger og ankomstpunkter til Norge. 

Innreisende skal reise rett i karantene og ha munnbind på til ankomst på karantenested. Du får tilbud om gratis koronatest ved karantenehotellet. Hele karantenen på 10 døgn må gjennomføres, selv om du tester negativt.

 

Unntak fra karantenehotell

Disse gruppene trenger ikke å gjennomføre karantenetiden på et karantenehotell: 

  • De som er bosatt i eller eier bolig i Norge, og som oppholder seg i boligen eller på annet egnet oppholdssted. 
  • De som har kommet til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og har en arbeids- eller oppdragsgiver som har sørget for et egnet oppholdssted med enerom i karantenetiden.
  • Asylsøkere og overføringsflyktninger som har egne ordninger.

Dersom du studerer i utlandet, men er folkeregistrert i Norge, trenger du ikke gjennomføre karantenen på karantenehotell. Studerer du i Norden og har etter særregler måttet endre bostedsadresse til studiestedet, trenger du heller ikke gjennomføre karantenen på karantenehotell. Alle som studerer i utlandet må likevel gjennomføre karantenen på 10 døgn på et egnet sted, uten nærkontakt med familiemedlemmer og andre som du ikke bor med til vanlig

 

Egenandel

Opphold på karantenehotell vil koste 500 kroner per natt for privatpersoner og 1500 kroner per natt for bedrifter.

 

Fritak for reisekarantene

Grupper som er helt unntatt fra innreisekarantene både i arbeidstiden og på fritiden:

  • Personer som kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19.
  • Personer som kommer til Norge for å gjennomføre avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn. Tilsvarende gjelder de som kommer tilbake til Norge etter å ha gjennomført samvær i utlandet.
  • Personer som norske statlige myndigheter har invitert av utenrikspolitisk viktige grunner.

 

Mer informasjon om reisekarantene

Her finner du mer informasjon om reisekarantene og karantenehotell

 

Krav om negativ test ved innreise til Norge

Utenlandske reisende til Norge må ved innreisen vise dokumentasjon på negativ koronatest, og testen må være under 72 timer gammel. Dersom du ikke fremviser en slik test, kan du bli nektet innreise.

Les mer om testkravet på Helsenorge.no.

 

Reisekarantene