Personer kan etter skade, operasjoner, sykdom o.l., få en lettere hverdag ved hjelp av tekniske hjelpemidler. Kommunen og staten, gjennom NAV Hjelpemiddelsentral, har ansvar for utlån av tekniske hjelpemidler. Her i Hamar er det et kommunalt hjelpemiddellager på Klukstuen omsorgssenter.
 

Kommunalt hjelpemiddellager er åpent for brukere, pårørende og samarbeidspartnere tirsdag og torsdag klokka 8.30 - 15.30.

Tlf. nr.: 62 56 39 80.  
Adresse fra 5. oktober og inntil videre: Vognvegen 181, 2319 Hamar . (Den gamle gjenvinningsstasjonen på Stafsberg)

Hjelpemiddellageret vil etter ombygging flytte tilbake til 
Klukstuen omsorgssenter, Stafsbergvn. 110, 2319 Hamar.

Det vil i åpningstida være mulig å hente og levere hjelpemidler eller melde saker pr. telefon. Hjelpemiddellageret mottar/returnerer hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral Elverum hver fredag.
 

  • Mob 970 50 024 kan benyttes man – fre kl 8.30 – 15.30 kun ved tekniske hastesaker.
  • Ved utlån kveld/helg : Ring 62 56 39 60/ Hus B Klukstuen (gjelder kun hastesaker som ikke kan vente til ordinær åpningstid).
  • Korttidsutlån av krykker skjer på Prestrudsenteret, Finsalsenteret, Parkgården og Klukstuen.

Det er mulig å melde saker på  vedlagt henvendelsesskjema.

Det er installert en telefonsvarer på lageret som gir beskjed om åpningstider de dagene det ikke er betjent.