Hva en normal hverdag med økt beredskap innebærer, kan du lese her på regjeringens side.

(Normalen trådte i kraft 25. september klokka 16.00.)


Dette er fortsatt viktig:

  • Vær hjemme hvis du er syk
  • Husk god håndhygiene
  • Har du symptomer, er det selvtesting som først og fremst gjelder


Forskjellen på regler og anbefalinger

  • En regel er forskriftsfestet og skal følges. Brudd på reglene er straffbart.
  • En anbefaling bør følges, selv om den ikke er forskriftsfestet.