Her finner du gjeldende nasjonale og lokale regler og anbefalinger. Der de lokale reglene er strengere enn de nasjonale, er det de lokale reglene som gjelder. 


Forskjellen på regler og anbefalinger

  • En regel er forskriftsfestet og skal følges. Brudd på reglene er straffbart.
  • En anbefaling bør følges, selv om den ikke er forskriftsfestet.

 

Husk alltid

  • Har du symptomer, må du teste deg 
  • Hvis du er syk, hold deg hjemme
  • Hold avstand
  • Husk god håndhygiene