Hamar kommune ønsker næringsaktører velkommen til å søke om å drive salgsvirksomhet i strandsonen.

Hvor og når kan du leie?

  • To områder i Høyensalparken ved Skibladnerbrygga
  • To områder ved Stupetårnet
  • Ett område ved Koigen badestrand 
  • Ett område ved Rasmussenstranda/Torp legesenter 

Leieperioden kan starte 1. april.
Se også retningslinjene nederst på siden for mer informasjon.


Om søknad

Søknadsfrist: 15. februar 2021. Etter denne fristen skjer hovedtildeling av plasser. Søknader og tildeling av resterende areal, vil også kunne tildeles senere i vår- og sommersesongen.

Krav til søknad:

  •  Alle krav og føringer i Retningslinjene må oppfylles, dette må synliggjøres i søknaden 
  •  Konseptet må vise at det følger «Veileder for uteservering»

Søknaden sendes til postmottak@hamar.kommune.no
Det er Bydrift som har ansvar for utleie og som behandler søknaden.


Hva koster det å leie grunn?

Utleieprisene er vedtatt av Kommunestyret og ligger i Hamar kommunes prisliste, den finner du her.
 

Relevante dokumenter