Ved avdeling voksenopplæring har vi ansvaret opplæring for voksne etter Opplæringslovens §§ 4A-1 og 4A-2. Disse paragrafene omhandler opplæring for voksne på grunnskolens område. Tilbudet gis til innbyggere i Hamar kommune som har behov for, og rett til slik opplæring.

Opplæring i videregående fag er et fylkeskommunalt ansvar.

  1. Elever som har grunnskolerettigheter på bakgrunn av § 4A-1 i Opplæringsloven.
  2. Elever som har fått tildelt enkelttimer / gruppetimer på bakgrunn av
    søknad til PPT, hjemlet i § 4A - 2 i Opplæringsloven.