Arbeidene i Storhamargata har pågått siden mars, og nå nærmer vi oss fasen hvor overflatene skal gjenoppbygginges.

Mandag 23. august starter gjenoppbygging av kantstein og ferdigstilling av overflater ved rundkjøringa ved Bryggeriet og undergangen mot Koigen. I og i den forbindelse blir rundkjøringa og ungergangen stengt 23. til 27. august.

  • Mandag 23. og tirsdag 24. graves kantsteingrøfter
  • Onsdag 25. støpes kantstein, og torsdag skal den herdes
  • Fredag 27. gjøres tilbakefylling og opprydding, og undergangen åpnes på slutten av dagen

Storhamargata er stengt mellom Morterudsgate i øst og rundkjøring ved bryggeriet i vest. 

Illustrasjon gaving - foto Lars Martin Bøe

 

Hva som gjøres

Det er gamle vann- og avløpsledninger som skal skiftes ut, og samtidig blir Storhamargata oppgradert med bedre fortau. Fortauene blir slik som utenfor Storhamargata 49 (Kvartal 13). 

Kommunen har engasjert M. Dobloug til å utføre arbeidet.

Tidsplan

Arbeidene startet i mars 2021 og vil pågå fram til oktober 2021. 

Ulemper

Det graves fra begge sider i gata samtidig, som dessverre medfører at en lang strekning blir stengt, men det gjør også at arbeidet ferdigstilles tidligere. Arbeidet vil medføre noe støy og støv, men entreprenøren vil redusere støvplagene dersom disse skulle bli store. Kommunen kan ikke tilby vask av hus og vinduer etter graving i gatene.

Adkomst

I en kortere periode kan biladkomst til eiendommene i gata bli stengt. Parkering og adkomst til eiendommene avtales underveis i anleggsperioden. Hvis det er beboere med spesielle behov, for eksempel rullestolbrukere, ber vi om at dere informerer oss, slik at vi kan ta mest mulig hensyn. 

Kontaktinformasjon

For spørsmål om anleggsarbeidene, ta kontakt med:  


Digitalt kart som viser gravearbeidet:

Lenke til web-app med kartet