Illustrasjon gaving - foto Lars Martin BøeHamar kommune informerer om kommende anleggsarbeider i Storhamargata mellom Morterudsgate i øst og rundkjøring i vest (ved gamle bryggeriet). Storhamargata blir stengt fra mandag 15. mars. 

 

Hva som skal gjøres

Gamle vann- og avløpsledninger skal skiftes ut, og det blir en oppgradering av Storhamargata med fortau. Fortauene skal oppgraderes på samme måte som utenfor Storhamargata 49 (Kvartal 13). Kommunen har engasjert M. Dobloug til å utføre arbeidet.

Tidsperiode

Oppstart i mars 2021, og arbeidet pågår fram til det er ferdig i oktober 2021. Planen er at det skal graves fra begge sider i gata samtidig.

Ulemper

Det vil i forbindelse med anlegget bli støy fra anleggsmaskiner og støvproblemer. Entreprenøren vil redusere støvplagene dersom disse skulle bli store. Kommunen vil ikke kunne tilby vask av hus og vinduer etter graving i gatene.

Adkomst

I en kortere periode kan det være at det ikke vil være biladkomst til eiendommen din. Parkering og adkomst til / fra eiendommen avtales særskilt og undervegs i anleggsperioden. Hvis det er beboere med spesielle behov, for eksempel rullestolbrukere, ber vi om at dere informerer oss, slik at vi kan ta mest mulig hensyn. 

Kontaktinformasjon

For spørsmål om anleggsarbeidene så ta kontakt med:  


Digitalt kart som viser gravearbeidet:

Lenke til web-app med kartet