- et lavterskeltilbud innen psykisk helse og ensomhet.


Tilrettelagt friskliv og fritid er tilbud til deg som trenger ekstra støtte og tilrettelegging for å kunne delta på ulike aktiviteter, treninger, kultur og fritidstilbud. Vi har tre ansatte som jobber spesielt for å legge til rette for meningsfulle aktiviteter der de som deltar får oppfølging underveis og hjelp til klare å møte på aktivitetene.

Vanligvis kan vi på disse aktivitetene være behjelpelig med transport for de som har behov for dette. Dessverre har vi nå under koronapandemien ikke mulighet for dette, men sørger for aktiviteter i nærområdet som er tilgjengelig for de fleste å delta på. 

Målsetting

Målet for dette tilbudet er å legge til rette for meningsfulle fritidsaktiviteter i felleskap med andre. Med dette skaper vi mestring, sosialt nettverk og bedre fysisk og psykisk helse. Hensikten er at du får en arena og være aktiv på. Enten du har et varig behov for dette eller kun har behov for dette i en kortere periode. 

Dette er et lavterskeltilbud og du trenger ingen henvisning, men du må bo i Hamar Kommune.

I løpet av året har vi både faste og rullerende aktiviteter. Aktivitetene varierer noe gjennom året og er også noe annerledes pga koronapandemien. Vi har ulike tilbud mandag-torsdag, noe på dagtid og noe på kveldstid. Ta kontakt med oss på telefon eller mail for å melde deg på eller for spørsmål. 

Eksempler på aktiviteter er:  

  • Mandager: Musikkgruppe, yogagruppa, trening på Espern, 
  • Tirsdager: gåturer og andre rullerende aktiviteter
  • Onsdager ungdomsgruppe, gåtur og andre rullerende aktiviteter
  • Torsdager: vanngym i Ankerskogen og turgruppe
  • Gjennom året har vi også tilbud om å være med på: kino, 10 på topp-turer, stolpejakt og turposter, kunstutstillinger, fjellturer, diverse dagsutflukter for å besøke f.eks. museer og parker, arbeid i hageparsell, matlaging samt ulike aktiviteter tilknyttet Kulturnettverket Sykehuset innlandet.

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon:

Ansatte ved Friskliv - Tilrettelagte tilbud

  •  Ann-Catrin - Mobil 900 83 755                                                                  
  •  Anita - Mobil 954 14 185        
  •  Susanne - Mobil 909 41 378