Velkommen til en slags lesesirkel for voksne og unge!

Prøv en lesesirkel som verken krever forberedelser eller forpliktelse. Du får lese og diskutere en ny novelle og et nytt dikt hver gang du kommer. Hva vi leser er en overraskelse.

Her er det ikke litterær kunnskap og analyse som står i sentrum, men teksten og menneskene som leser den sammen. Man kan velge å bare lytte, om man ikke føler for å si noe. Denne måten å dele lesing på er inspirert fra England hvor det kalles Shared reading, der flere hundre grupper samles hver uke for å lese og utforske tekster sammen.

Tid: kl. 12.15
Varighet: ca. 1,5 time
Sted: Møterommet i biblioteket
Antall deltakere begrenses til 6. 
Ingen krav til forkunnskaper eller talegaver.

Høstens datoer:

Dato
Tirsdag 24. august
Tirsdag 28. september
Tirsdag 26. oktober
Tirsdag 23. november
Tirsdag 14. desember

 

Illustrasjon