Valgdagen er 13. september

Valgdagen er mandag 13. september. I Hamar gjennomføres valget over en dag. På valgdagen kan du kun stemme i din hjemkommune (der du er registrert bosatt i folkeregisteret per 30. juni).

Informasjon om valglokaler i Hamar og åpningstider på valgdagen legges ut på denne siden.

 

Legitimasjon

Husk legitimasjon når du skal stemme. Legitimasjonen må minst inneholde navn, fødselsdato og bilde.