Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Internasjonal uke i Hamar

Internasjonal uke i Hamar ble arrangert i perioden 2004 - 2015. Tiltaket ble ikke videreført i 2016 som et resultat av budsjettinnstramming. Arrangementene ble gjennomført av ulike organisasjoner og institusjoner som jobber med flerkulturelle miljøer.

Kulturkontoret i Hamar kommune hadde en rolle i forhold til koordinering og ga økonomisk støtte til de ulike arrangementene. Kommunen sørget også for utarbeidelse av program.

Bakgrunnen for Hamar kommunes satsing på Internasjonal uke, var FNs åtte Tusenårsmål:

 1. Utrydde ekstrem fattigdom og sult innen 2015
 2. Sikre utdanning for alle innen 2015
 3. Styrke kvinners stilling innen 2015
 4. Redusere barnedødeligheten innen 2015
 5. Redusere svangerskapsrelatert dødelighet med tre fjerdedeler innen 2015
 6. Stoppe spredning av hiv/aids, malaria og andre dødelige sykdommer innen 2015
 7. Sikre miljømessig bærekraftig utvikling
 8. Bygge et globalt partnerskap for utvikling

Historikk fra arbeidet med Internasjonal uke

2015: Artikkel - Brosjyre
2014: Artikkel - Brosjyre
2013: Artikkel - Brosjyre
2012:- Brosjyre
2011: ArtikkelBrosjyre
2010: Artikkel - Brosjyre
2009: Artikkel - Brosjyre
2008: Artikkel - Brosjyre
2007: Artikkel - Brosjyre
2006: Artikkel - Brosjyre
2005: Artikkel
2004: Artikkel

 

Sist endret: 09.03.2016
|
|
|
 • Berit Andersen med årets program.

  Internasjonal uke for alle

  I kveld er det konsert i kulturhuset med Sara Tavares!

 • SAMARBEIDSPARTENRE: Jan Roger Sletta, Musikk i Hedmark, Margrete Nordmoen, Musikk i Hedmark, Berit Andersen, Hamar kommune, Randi Strømbu, Hydranten og Dagfinn nyborg, Midtøstenkomiteen er noen av mange aktører som varter opp med Internasjonal uke i Hamar.

  Internasjonal uke - med program for alle!

  Når Hamar kommune og samarbeidspartnerne inviterer til Internasjonal uke i dagene fra 17. - 25. oktober, er det med et programtilbud som er mer innholdsrikt og bredere enn noen gang før. - La deg engasjere! - Møt opp!

 • Berit Andersen i Hamar kommune har samordnet arrangementene gjennom uka.

  Aktuelle temaer i Internasjonal uke

  Hamar er en by i verden - og verden er i Hamar i dagene fra 18. - 25. oktober.

 • Illustrasjon med brosjyren for Internasjonal uke

  Rikholdig Internasjonal uke i Hamar

  Ingen grunn til å sitte hjemme i dagene mellom 20. og 27. oktober! Årets Internasjonale uke i Hamar er full av fristende tilbud.

 • Bilde fra programomslaget.

  Spennende Internasjonal uke i Hamar

  Årets Internasjonale uke i Hamar er kanskje den spenstigste vi har hatt hittil. Ingen grunn til å sitte hjemme i dagene mellom 22. og 30. oktober! Det serveres selvsagt både mat og musikk, men også de seriøse, internasjonale temaene berøres. Velkommen til deltakelse!