Internasjonal uke i Hamar ble arrangert i perioden 2004 - 2015. Tiltaket ble ikke videreført i 2016 som et resultat av budsjettinnstramming. Arrangementene ble gjennomført av ulike organisasjoner og institusjoner som jobber med flerkulturelle miljøer.

Kulturkontoret i Hamar kommune hadde en rolle i forhold til koordinering og ga økonomisk støtte til de ulike arrangementene. Kommunen sørget også for utarbeidelse av program.

Bakgrunnen for Hamar kommunes satsing på Internasjonal uke, var FNs åtte Tusenårsmål:

  1. Utrydde ekstrem fattigdom og sult innen 2015
  2. Sikre utdanning for alle innen 2015
  3. Styrke kvinners stilling innen 2015
  4. Redusere barnedødeligheten innen 2015
  5. Redusere svangerskapsrelatert dødelighet med tre fjerdedeler innen 2015
  6. Stoppe spredning av hiv/aids, malaria og andre dødelige sykdommer innen 2015
  7. Sikre miljømessig bærekraftig utvikling
  8. Bygge et globalt partnerskap for utvikling

Historikk fra arbeidet med Internasjonal uke

2015: Artikkel - Brosjyre
2014: Artikkel - Brosjyre
2013: Artikkel - Brosjyre
2012: Artikkel Brosjyre
2011: ArtikkelBrosjyre
2010: Artikkel - Brosjyre
2009: Artikkel - Brosjyre
2008: Artikkel - Brosjyre
2007: Artikkel - Brosjyre
2006: Artikkel - Brosjyre
2005: Artikkel
2004: Artikkel