I følge nye regler kan barn og unge under 18 år som defineres som nærkontakter, men ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter, unntas fra karantene dersom de testes som anbefalt av kommunen. Med tilsvarende nære menes de man har hatt omfattende eller fysisk nær kontakt med over tid, for eksempel kjæreste, overnattingsbesøkende eller bestevenn.

Kommunene i Hamarregionen har vedtatt lokal forskrift om at elever og studenter over 18 år også er unntatt fra karantene etter de samme retningslinjene som barn og unge under 18 år, forutsatt testregime. Dette er i samsvar med anbefalinger fra helsemyndighetene.

Testen er en hurtigtest hvor prøve tas fra nesen.

Slik gjøres testen:

Du får informasjon om hvor du kan hente testutstyr i egen melding når smitte påvises. Du kan også finne informasjon om dette på kommunens nettsider.  
 

Brukanvisninger


Nærkontakter

Barn og unge som defineres som nærkontakter, bør holde avstand til andre inntil svar på første test foreligger. I noen tilfeller vil derfor klassen holdes hjemme til alle har fått mulighet til å teste seg. Vi anbefaler at barn og unge som er i testregime begrenser sosiale aktiviteter utover skole og ordinære fritidsaktiviteter. De anbefales også å unngå nær kontakt med personer i risikogrupper utenfor husstanden.


Alternativ til selvtest

Dersom eleven og foreldrene ikke ønsker, eller ikke får til, å utføre testen hjemme, bes dere ta kontakt med smittesporingen for oppmelding til hurtigtest ved teststasjon.
 

De som ikke ønsker testing i henhold til retningslinjene, må gjennomføre ordinær smittekarantene. De kan da teste seg ut av karantenen med ordinær test på teststasjonen 7 døgn etter siste kontakt med smittet, eller fullføre karantenetiden på 10 dager. De samme datoene gjelder for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære; disse blir eventuelt kontaktet direkte.
 

Unntak fra karantene for vaksinerte og de som har gjennomgått covid-19

Følgende grupper skal ikke følge retningslinjene for testing som alternativ til karantene. For disse gjelder følgende: 

  • De som har gjennomgått covid-19-infeksjon siste 12 måneder er unntatt fra karantene. 
  • De som fikk andre vaksinedose 1 uke (eller mer) før datoen de ble utsatt for smitte, er unntatt fra karantene.
  • De som fikk første vaksinedose 3 uker (eller mer) før datoen de var utsatt for smitte, er unntatt fra karantene, forutsatt at de tester seg én gang på kommunens teststasjon mellom 3 og 7 dager etter siste kontakt med smittet.

For alle disse gjelder uansett at ved symptomer skal man melde seg opp til ordinær test på teststasjonen raskest mulig.

Dere melder dere selv opp til test via kommunens nettsider her.


Hvis symptomer

Dersom symptomer skulle oppstå de første 10 døgnene etter kontakt med smittet, må man, uavhengig av testsvar, holde seg hjemme. I slike tilfeller er det viktig at dere tar kontakt med smittesporingsteamet på telefon 40 40 57 56 for rådgivning og oppmelding til prioritert test. En hurtigtest vil da ikke være nøyaktig nok, og man vil bli meldt opp til ordinær test (PCR) på teststasjonen.

I slike tilfeller bør uvaksinerte i husstanden være hjemme til svar på testen foreligger. Symptomer kan være tett nese, sår hals, hoste, feber, nedsatt smak- og luktesans, hodepine, magesmerter, diare, slapphet, tung pust, muskelverk el sykdomsfølelse.

Karantene eller testing som alternativ til karantene er lovpålagt etter covid-forskriften §4.