Hamar kommune ønsker gjennom en felles realfagssatsning å utvikle det systematiske arbeidet med realfag i hele læringsløpet fra barnehagen og videre oppover i skolen.
Sentralt i Hamar kommunens realfagssatsing er ønsket om og behovet for å skape en kultur for realfagene, i barnehage og skole, som kjennetegnes ved at det legges vekt på å skape og bevare undring, begeistring og forståelse.              

Hamar kommune deltok i den nasjonale realfagssatsingen i perioden 2016 – 2019. I vår satsing ble matematikk valgt som fokusområde. En realfagsstrategi ble utarbeidet under veiledning fra Udir, og den ble lagt til grunn for det videre arbeidet.

Plakat

Klikk for større bilde

 

Mål og innsatsområder

Skole

Barnehage

Samtaletrekk

Våre behov

Trådmodellen

Sentrale nettsteder