Logo Frivillighetens år
 

Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere er invitert med for å synliggjøre og aktualisere frivilligheten. Året er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding, og det skal markers med ulike aktiviteter både nasjonalt, regionalt og lokalt.

Det er svært mange i Hamar kommune som engasjerer seg i frivillig arbeid, og som bidrar til et bredt og mangfoldig tilbud til egne medlemmer og andre. Hamar kommune, i samarbeid med Hamar Frivilligsentral, ønsker å sette fokus på frivillighet i Hamar, og Månedens Frivillig blir en del av den lokale markeringen. Vi skal gjennom året dele ut 12 Hamarkrakker snekret av Kjetil Nygaard - og det er dere som kan være med og stemme kandidatene frem.

Tips oss om din kandidat!

Noen ganger er det laginnsatsen som utpeker seg, andre ganger er det enkeltpersoner. Kriteriene er at kandidaten har lagt ned sin frivillige innsats og engasjement i og for lokalmiljøet. Ingen kandidater er for små eller for store, for kjente eller ukjente, til å bli nominert. Kandidaten må videre være bosatt og virke i Hamar kommune.

"Månedens Frivillig" vil få utdelt Hamarkrakken siste fredag i hver måned. Unntaket er i desember da denne deles ut på Frivillighetens dag 5. desember. 

Et kort intervju og filmopptak av "Månedens Frivillig" i sitt daglige virke vil bli lagt ut på Hamar kommunes sosiale medier Facebook og Instagram. Vi vil med det vise fram at frivillig innsats har en stor verdi. 

 

 

Forslag til Månedens frivillige

Navn på kandidaten som bør motta prisen
Skriv en begrunnelse for hvorfor akkurat denne personen/personene bør motta prisen
Skriv inn ditt navn her
Vedlegg til forslaget