Gjelder for folkebibliotekene i Hedmark:

 1. Det er gratis å låne på biblioteket. 
 2. Du kan låne fritt ved alle folkebibliotek og levere tilbake der det passer deg i Hedmark.
 3. Du kan be om lån fra andre bibliotek dersom det biblioteket du besøker ikke har det materialet du er ute etter.
 4. Du må ha lånekort. Du kan få utstedt et lånekort som kan brukes i de fleste norske bibliotek.
 5. Lånekortet er personlig og skal ikke overlates til andre. Du er ansvarlig for   alt som lånes på kortet ditt.
 6. Ved tap av kort utstedes nytt, vanligvis mot et mindre gebyr.
 7. Meld fra når du endrer navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse.
 8. Normal lånetid er 4 uker. Enkelte medier kan ha kortere eller lengre utlånstid.  Lån kan vanligvis fornyes. Det kan enten gjøres via internett eller ved å ta kontakt med biblioteket.
 9. Overskrider du lånetiden kan dette medføre gebyr. 
 10. Bortkommet eller skadet materiale må erstattes. 
 11. Brudd på låneregler kan medføre tap av lånerett. 

Utlånstid:

Vanlig lånetid er 4 uker med flg. unntak:  

Video/DVD:

1 uke

Språkkurs:

8 uker

Lyd fra musikkavd.:

2 uker

Lån kan fornyes inntil 3 ganger dersom andre ikke står på venteliste. 

Nytt lånekort:
Ved tapt eller ødelagt lånekort kan det utstedes nytt mot et gebyr på kr. 20,-.  

Gebyr:
Ved tilbakelevering etter lånefristens utløp vil det bli krevd et gebyr etter flg.satser:  

GebyrerBarnVoksne
1.varselkr. 25,-kr. 25,-
2.varselkr. 50,-kr. 50,-


Etter 2. varsel er sendes det regning/krav om erstatning fra Hamar kommune.
Lånekortet sperres ved gebyrkrav på kr. 100,- 

Erstatning:

 • Tap eller skader må betales etter bibliotekets satser. 
 • For spesielt kostbart materiale kan biblioteket sette en høyere pris.
 • Ved innlevering av materialet frafaller biblioteket krav om erstatning, men gebyr skal fortsatt betales.  

Nettjenester:
Du kan selv bruke bibliotekets nettbaserte tjenester for å søke i bibliotekets samlinger, fornye, reservere o.l :
www.hamar.folkebibl.no

Her søker du i alle bibliotekskatalogene i Hedmark samtidig:
http://hedmark.samsok.no

Trykk her for å lese bibliotekets personvernerklæring!