Utekontakten er i nærmiljøet der ungdom er; på skoler, internett og ute i miljøet. Utekontakten skal være med på å bygge et godt oppvekstmiljø for barn og ungdom i Hamar.

Slik kommer du i kontakt med Utekontakten: 

  • Utekontakten treffes på telefon: 46 88 06 82
  • Facebook: https://www.facebook.com/UtekontaktenHMR/ 
  • Snapchat: uk-hamar
  • Instagram: utekontaktenhamar 
  • Mail: utekontakt@hamar.kommune.no     
  • Dersom du trenger akutt hjelp, tar du kontakt med politiet på telefon 02800 eller på nødnummer 112. Du kan også ringe alarmtelefonen for barn og unge på 116 111.            

Åpningstider:
Mandag: 08.00 – 15.30
Tirsdag: 08:00 – 22.00
Onsdag: 08.00 – 15.30
Torsdag: 08.00 – 22.00
Fredag: 08:00 – 15.30.  I partalluker også  fra kl.17.30 - 01.30.

Les om økonomisk mulighet for bistand til kontingent/utstyr.


Mer om Utekontakten: 

Utekontakten samarbeider med skoler og andre instanser som møter risikoutsatt ungdom. Utekontakten jobber systematisk rundt den enkelte ungdom og dennes familie.

Kommunens LOS-funksjon (forebygge drop-out fra skole) og fritidsveileder inngår som en del av utekontakt-teamet. Utekontakten er en del av kommunens samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT), og er en sentral aktør i kommunens psykososiale og forebyggende ungdomsarbeid. 

Utekontakten skal bidra til kunnskap om ungdommens oppvekstsvilkår, behov, ulike ungdomsmiljø og utviklingstrekk i kommunen. Utekontakten skal være en viktig leverandør og kunnskapsformidler for å forbedre og utvikle gode tiltak overfor ungdomsgruppen.

Det vi ikke kan nok om som utekontakter, kan vi hjelpe deg med å finne hjelp til hos helsestasjon for ungdom, forebyggende psykisk hjelpetjeneste, NAV, barnevern, fritidsklubber, forebyggende politi eller andre steder. Vi kan følge deg dit og hjelpe deg med å komme i kontakt.

Utekontaktene i Hamar 2022: Martine, Eli, Unni, Ellinor og Jo Håkon.