FAU er foreldrenes organ ved skolen. Forkortelsen FAU står for Foreldrenes arbeidsutvalg. Vi tar opp saker som angår barna våre, og vi jobber for at disse skal ha det best mulig på skolen. 

Vi har de siste årene jobbet for at alle klassetrinn skal være representert i FAU - og vi er nå i mål. (Bare se medlemslista) FAU-medlemmer som går ut, skal nå erstattes av nytt medlem fra samme trinn. Dokumentene som er lenket opp under viser aktiviteten i FAU.