Husbanken forvalter en rekke ulike låne- og støtteordninger som er viktige for å ivareta kommunenes ansvar for å produsere gode velferdstjenester. Husbanken er statens sentrale organ, hvor regjeringens visjon innen boligpolitikken er at "alle skal kunne bo godt og trygt".

På Husbankens nettsider finner du svar på de fleste spørsmål du måtte ha angående låne- og tilskuddsordningene.  Det er ønskelig at flest mulig søker via de elektroniske skjemaene som finnes på nettsiden til Husbanken.

Husbanken bruker nå også - så langt det er mulig - digital postkasse når de sender ut svar.

Illustrasjonsfoto med boliger - Adobe Stock

Lenker: