Husbanken forvalter en rekke ulike låne- og støtteordninger som er viktige for å ivareta kommunenes ansvar for å produsere gode velferdstjenester. Husbanken er statens sentrale organ, hvor regjeringens visjon innen boligpolitikken er at "alle skal kunne bo godt og trygt".

Kommunen administrerer en rekke forskjellige av Husbankens låne- og tilskuddsordninger til boligformål. For mer informasjon om de forskjellige tjenestene kan du benytte linkene til venstre, du kan gå inn på Husbankens egne sider eller kontakte Hamar kommunes boligsosiale avdeling eller servicekontoret. Kommunen vil kunne svare på de fleste spørsmål angående låne- og tilskuddsordningen og de vil være behjelpelige med å fylle ut søknadsskjemaer. Ikke vær redd for å ta kontakt, vi er her for å hjelpe deg.

Det er viktig å merke seg at alle søknader for låne- og tilskuddsordningene skal sendes til Hamar kommune.
Husbanken bruker nå - så langt det er mulig - digital postkasse når de sender ut svar.

Kontaktinformasjon:
Tlf.: 62 56 30 10 
Postadresse: Hamar kommune, Postmottak, Pb 4063, 2306 Hamar.

Åpningstid for henvendelser: Mandag - fredag kl 08.00 - 16.00 (sommertid 8.00 - 15.30)