Boligtilskudd til etablering av bolig


Boligtilskudd til etablering av bolig skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Boligtilskudd til etablering er sterkt behovsprøvd, og husstandens situasjon og økonomi er avgjørende.

Hvem kan få boligtilskudd til etablering av bolig?


Formålet med denne boligtilskuddsordningen er å hjelpe vanskeligstilte grupper med svak økonomi. Dette innebefatter i hovedsak funksjonshemmede, sosialt vanskeligstilte, flyktninger, eldre og unge i etableringsfasen.

Hva skal boligtilskuddet gå til?


Boligtilskuddet kan gå til hele eller deler av behovet for tilleggsfinansiering ved kjøp av selveier bolig eller bolig i borettslag. Tilskuddet kan fungere som en slags egenkapital og kan gis i tillegg til lån. Boligtilskudd kan også benyttes til refinansiering (behovsprøvd).

Hvordan søke boligtilskudd?


Dersom du ønsker å søke om boligtilskudd, anbefaler vi at du kontakter Servicekontoret i kommunen så tidlig som mulig. Her får du hjelp til å finne frem til de muligheter som finnes. Dette innebefatter ikke kun hjelp til å fylle ut søknad, men også hjelp til å søke etter boliger etc.

Søknadsskjema får du ved å henvende deg til Servicekontoret eller benytte linken til høyre. Søknaden skal sendes til Servicekontoret i Hamar kommune.