Hilde Lium Lise Lotte jernek
Hilde J. Lium
Soneleder sone 1
Mob. 993 43 329
Tlf. 62 56 36 14
Andrea H. Børke
Soneleder sone 2
Tlf. 62 56 36 19
Mobil: 954 38 302
Lise Lotte Jernek
Soneleder sone 3
Mob. 948 63 249
Tlf. 62 56 36 16

Skal du kontakte oss på epost, bruk: finsalsenteret@hamar.kommune.no


Om hjemmebasert omsorg, distrikt Vang:

I distrikt Vang er det ca 9000 innbyggere. Vi i hjemmebasert omsorg er stasjonert ved Finsalsenteret. Vi er inndelt i 3 soner og Kåtorp bo- og aktivitetssenter (omsorgsleiligheter). Sonene er delt inn i arbeidslag der hvert arbeidslag har en sykepleier som har fagansvaret i laget.
 

  • Sone 1 har hverdagsmestring
  • Sone 2 har palliasjon/ lindring, rus/psykiatri
  • Sone 3 har demens

Vi har ikke ønsketurnus, men skrevet turnus etter arbeidslagene. Her er brukerne i sentrum. Turnusen medfører kontinuitet og effektivitet på dag, kveld og natt. Hos oss er alle like viktige uansett yrkestittel. Hjemmehjelpene er med i arbeidslagene og noen av dem jobber også i helgene. Vi har et kjempebra arbeidsmiljø og har ikke høyere "gjerder" enn at vi hjelper hverandre på tvers av sonene.

Vi kan tilby:

* TrygghetsalarmerCa. 200 personer har alarm, som går direkte til oss
* MatombringingKald mat, som varmes i mikrobølgeovn for de som trenger det.
* To dagsentreDet ene er tilrettelagt for personer med demens. Dette vil også være åpent en kveld i uka.
* , ergoterapi, frisør og fotpleier er tilknyttet senteret.

For å søke på tjenester hos oss, kan man benytte dette søknadsskjemaet.