Serviceavdelingen,
Liv Oddny Øverland,
Avdelingsleder
Tlf: 62 56 36 07

Serviceavdelingen har 4 merkantilt ansatte. Arbeidsoppgavene til avdelingen er bl.a sentralbord og ekspedisjon, post, arkiv, tilsetting, personalsaker, lærlinger, attføringssaker, lønn, fravær, refusjoner, fakturering for kommunale tjenester, innkjøp, budsjett, regnskap og vederlagsberegning.

Følgende virksomheter er også underlagt Serviceavdelingen:

KantineVaktmestertjeneste
Lars Inge Syversen
Arbeidslagsleder kjøkken
Tlf: 62 56 36 25
Mobil 948 85 441

Finn Åge Johansen
Ledende vaktmester
Tlf: 62 56 36 27
Mob: 93 22 58 05
Kantina er åpen for alle: 
Hverdager kl.11.00 - 15.00
Lørdag kl. 12.00 - 14.00
Søndag kl. 11.00 - 15.00

Det serveres lunsj mandag - fredag fra kl.11-12.45  og middag fra 12.45-15.00. Ellers kaker, påsmurt mat og diverse kioskvarer.
 
Vi som jobber her er stolte over avdelingen vår og har en klar målsetting om at det er brukerne som skal være i sentrum!
Vaktmesterteamet utfører drift og vedlikehold av bygninger og uteareal på Finsalsenteret og Kåtorp Bo- og aktivitetssenter, samt utplassering av trygghetsalarmer.
Vaktmesterteamet består av Ledende vaktmester Finn Åge Johansen og vaktmester Gunnar Engebretsen som treffes på telefon 913 15 989. 
  
Renhold og vaskeri 

Marianne Myrvang
Ledende renholder
Tlf: 62 56 36 24
Mob: 99 28 96 53
 
Marianne Myrvang 

Vi har ansvaret for alt renhold og vedlikehold av gulv på hele huset. Vi vasker også privat tøy, madrasser, gardiner, duker, puter, dyner m.m. til beboerne. Vi ønsker at pårørende tar hånd om innkjøp og reparasjon av privattøy.
Renholdsavdelingen består av 5,24 årsverk.

Vi som servicegruppe ønsker å samarbeide med alle andre rundt oss på distriktet for å ha det hyggelig, rent, ryddig og pent rundt oss.