Rektor har ordet

Kjære alle foreldre og elever ved Ener ungdomsskole.

 

Det er en stor glede å ønske dere alle velkommen til skoleåret 2019/2020. Spesielt velkommen til alle elever og foreldre på 8.trinn og alle nye elever på andre trinn ved skolen.

 

Skolen har et stort oppdrag; å sørge for at alle elever utvikler kunnskaper, ferdigheter og holdninger de trenger nå og i fremtida. Vi ønsker at elevene er aktive i egen læring og utvikling og vi ønsker foreldre som er aktive, engasjerte og som samarbeider godt med skolen om dette store oppdraget.  

 

Vi skal jobbe for at alle elever blir aktive og engasjerte, deltakende og miljøbevisste, kreative og utforskende, samarbeidende, kritisk tenkende og kommunikasjonssterke, lærende, motiverte, empatiske og inkluderende, mestrende og glade mennesker. Dette er viktige ferdigheter og egenskaper elevene trenger nå og i framtida for å mestre sine liv,  og vi må sammen sørge for at de har en skolehverdag der de får utviklet disse ferdighetene.

 

For at elevene skal lære og utvikle seg, er det viktig at alle opplever at de har et trygt og godt skolemiljø. Ener ungdomsskole skal være en skole der alle elever opplever at de har et trygt og godt skolemiljø . Vi har alle et ansvar for å følge godt med på hvordan elevene har det og en plikt til å gripe inn og varsle, hvis vi opplever og ser at elever ikke har det bra. Det er svært viktig at skolen og hjemmet har et tett og godt samarbeid om elevenes skolemiljø. Alle voksne på skolen, alle elever og foreldre har et ansvar for å bidra til at vi får et trygt og godt skolemiljø for alle.

 

Jeg ønsker alle lykke til med skoleåret 2019-2020!

 

Hilsen

Aslaug Grimsmo, rektor