VISJON:
ET GODT STED Å VÆRE – ET GODT STED Å LÆRE

PEDAGOGISK PLATTFORM:

Ved Ener har vi ” trygghet, trivsel og kunnskap” som mål fordi vi mener at et trygt miljø preget av klare grenser og trivsel fremmer læring.

Vårt miljø skal preges av fokus på god helse, gjensidig tillit, respekt, inkludering og involvering.

Vi vil gi våre elever mestringsopplevelser slik at hver enkelt utvikler et positivt sjølbilde!

PROFIL: ENER I NÆRMILJØET:

  • Bruke nærmiljøet til læring, opplevelse og friluftsliv.

  • Være positive bidragsytere i nærmiljøet.

  • Være bevisste på sunt kosthold og fysisk aktivitet som grobunn for god helse.