ELEVRÅD:

  • Elevrådet består av en tillitselev fra hver basisgruppe. Leder velges direkte. 
  • Trinnrådet består av de tillitsvalgte på hvert trinn, samt trinnleder.
  • Elevrådet skal ivareta elevenes medbestemmelse.
  • Kontaktperson for elevrådet er Idar Smith-Hald.


Kontaktperson Aslaug Grimsmo