Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) - et utvalg der alle foreldre som har barn ved skolen er medlemmer. Styret velges for hvert skoleår.