Helsesykepleier på Ener heter Ingeborg Børresen.
Kontortid hver torsdag og fredag. 
E-post: ingeborg.borresen@hamar.kommune.no
Telefon: 62 51 03 27
Mobil: 481 68 613

Skolehelsetjenestens formål er å drive helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid. De skal ha fokus på helsemessige problemer som knytter seg til ungdommenes situasjon. Ved behov henviser de til og samarbeider med det øvrige hjelpeapparatet og spesialisthelsetjenesten.

Skolehelsetjenesten vil i løpet av skoleåret:

  • ha åpen konsultasjonstid slik at elevene kan stikke innom
  • foreta helseundersøkelser ut fra henvendelse fra elever, foreldre, lærere og eller ut fra tidligere avtale om oppfølging
  • gi tilbud om vaksinasjoner i henhold til Statens helsetilsyns vaksinasjonsprogram for barn og unge. Poliovaksine blir gitt på 10. trinn
  • bistå elever og lærere med helseopplysning, veiledning og undervisning ut fra behov og ressurser.

Helsesykepleier har fast ukentlig kontortid på skolen. Kontakt med skolelege formidles gjennom helsesykepleier.

De ansatte i skolehelsetjenesten har taushetsplikt og opplysninger gitt til dem blir ikke meddelt videre uten videre samtykke.