Det er faste standarder for når vegene skal brøytes - og ved store snøfall er alt av mannskaper ute.

Brøyting pågår

Her er standarden de brøyter etter: 

RIKS- OG FYLKESVEGER

Alle snøfall over 2 cm brøytes. Vegene gjennombrøytes innen det er kommet 5 cm. Utbrøyting til full bredde, inkludert busslommer, skal utføres umiddelbart etterpå. Statens vegvesen har ansvaret for å brøyte riks- og fylkesveger.

GANG- OG SYKKELVEGER
Gang- og sykkelveger langs riksveger skal være gjennombrøytet innen kl. 06.00. Ved snøfall mellom kl. 06.00–22.00 settes snøbrøyting i gang når snødybden er 3 cm.

SENTRUM OG KOMMUNALE HOVEDVEGER
Alt snøfall over 6 cm skal brøytes. Brøyting av riks- og fylkesveger blir prioritert først.

GANG- OG SYKKELVEGER (langs fylkesveier/kommunale hovedveger)
Skal brøytes ved 3 cm.

BOLIGGATER
Snøfall over 10 cm skal brøytes. Men snøen blir vurdert i forhold til hvor tung eller lett den er. Hvis snøen er lett, blir det brøytet når snøfallet har nådd 15 cm. 

FORTAU
Ifølge politivedtektene for Hamar kommune, er brøyting på fortauene gårdeiernes ansvar. Dette gjelder innenfor Hamar kommunes grenser før sammenslåing med Vang. Fortau i sentrum brøytes ved 3 cm snø. 

DETTE KAN DU FORVENTE AV KOMMUNEN VED BRØYTING:

  • At vi brøyter etter nevnte regler.
  • At snøranker ved fotgjengerfelt og kryss blir fjernet snarest mulig etter at hovedbrøytingen er ferdig.

DETTE FORVENTER VI:

  • At du er forberedt på værforholdene.
  • At du er hensiktsmessig skodd – med riktig dekk, skotøy ol.
  • At du parkerer slik at utrykningskjøretøyer, brøytebil ol. alltid kommer fram.
  • At du ved snøfall sørger for at adkomst til egen eiendom blir holdt åpen.
  • At du har forståelse for at vi ikke klarer å tilfredsstille publikums krav under spesielt vanskelige værforhold.

Lenke til kart som viser hvem som "eier" vegene.  
(Kartsiden krever at du har/laster ned et program som heter SilverLight. Du bør ha Internet Explorer eller Firefox nettleser.)  Tips når du er inne på siden: Trykk på tegnet for tegnforklaring til venstre og få opp hva fargene betyr.